Program UMS – wymagania dla Trenerów I i II stopnia

Program UMS – wymagania dla Trenerów I i II stopnia

Trener I stopnia

1. Wiedza i umiejętności

 • Znajomość teoretycznych podstaw TRIZ, podstawowych metod TRIZ – pedagogiki i wiodących, współczesnych metod wykształcenia i wychowania,
 • Znajomość przedmiotu wykładanego w konwencji TRIZ,
 • Podstawy wiedzy z techniki pedagogicznej w ujęciu TRIZ – pedagogiki,
 • Umiejętność prowadzenia procesu rozwiązywania zadań „otwartych” przez uczniów,
 • Umiejętność układania zadań otwartych w oparciu o treść znanych faktów, zjawisk itp.
 • Znajomość podstawowych technik informatycznych.

2. Prawa

 • Prowadzenia zajęć z młodzieżą na zasadach UMS,
 • Prowadzenia seminariów dokształcających dla młodzieży,
 • Publikować artykuły i referaty na temat metodyki nauczania w ramach UMS, na dowolnych konferencjach i w dowolnej prasie,
 • Uczestniczyć w zamkniętych konferencjach wiodących przedstawicieli ruchu UMS,
 • Uczestniczyć w webinarach UMS,
 • Kontynuować naukę, zdawać egzamin na Trenera II stopnia po dwóch latach pracy.

3. Wymagania dla otrzymania certyfikatu Trenera I stopnia

 • Zaliczyć pozytywnie kurs ( w tym wykonanie zadań domowych)
 • Zdać egzamin

4. Certyfikat jest potwierdzany automatycznie, gdy:

 • Trener przeprowadził przynajmniej jeden pełny cykl zajęć w ramach programu UMS,
 • Trener uzyskał nie mniej niż 12 punktów za aktywność,

5. Przejście na II stopień certyfikacji – wymagania:

 • Przejście chociaż jednego pełnego kursu ( rocznego) z dziećmi lub młodzieżą,
 • Uzyskanie niemniej niż 18 punktów aktywności
 • Pozytywne zaliczenie szkolenia na II stopień,
 • Pozytywny wynik egzaminu.

Trener II stopnia

1. Wiedza i umiejętności (uzupełniające, po I stopniu)

 • Znajomość teoretycznych podstaw TRIZ, na poziomie TRIZ – man, wg standardów MATRIZ
 • Znajomość przedmiotów ( nie mniej niż dwóch) wykładanych w konwencji TRIZ,
 • Podstawy wiedzy z techniki pedagogicznej, na bazie podręcznika „Zasady techniki pedagogicznej”
 • Umiejętność znajdywania tematów zadań otwartych i budowy tych zadań,

2. Prawa (uzupełniające)

 • Prowadzenia seminariów dokształcających dla Trenerów I stopnia,
 • Publikować artykuły i referaty na temat metodyki nauczania w ramach UMS, na dowolnych konferencjach i w dowolnej prasie,
 • Proponować zmiany w systemie UMS,
 • Prowadzić webinary dla Trenerów I stopnia

3. Wymagania dla otrzymania certyfikatu Trenera II stopnia (ważne na trzy lata)

 • Zaliczyć pozytywnie kurs ( w tym wykonanie zadań domowych)
 • Zdać egzamin

4. Certyfikat jest potwierdzany automatycznie, gdy:

 • Trener przeprowadził przynajmniej dwa pełne cykle zajęć w ramach programu UMS, dla różnych grup wiekowych; także dla dorosłych,
 • Trener uzyskał nie mniej niż 25 punktów za aktywność,

5. Przejście na II stopień certyfikacji ( ważne na trzy lata)

 • Przejście chociaż jednego pełnego kursu ( rocznego) z dziećmi lub młodzieżą,
 • Uzyskanie niemniej niż 18 punktów aktywności
 • Pozytywne zaliczenie szkolenia na II stopień,
 • Pozytywny wynik egzaminu.