Sześć szklanek

Na stole ustawiono w jednym rzędzie sześć szklanek: trzy pełne i dalsze trzy puste.

Jak – nie ruszając więcej niż jedną szklankę - sprawić, żeby otrzymać szereg naprzemienny: szklanka pełna, pusta, pełna itd. ?


Najprostszy sposób spełnienia warunków zadania: zamienić miejscami drugą i piątą szklankę. Ale w tym celu trzeba by poruszyć dwie szklanki, a to jest zakazane w warunkach zadania. Czy można zrobić tak, żeby druga szklanka była pusta, a piąta pełna? Okazuje się, że tak, jeśli… przelać zawartość drugiej szklanki do piątej. Takiego ruchu warunki zadania nie zabraniają