TRIZ w MIT

Massachusetts Institute of Technology

Information Letter


Misją MIT jest głębokie i wszechstronne wykształcenie studentów w nauce, technologii i innych obszarach wiedzy, w celu rozwoju USA i świata w 21 wieku.

Praktycznie we wszystkich międzynarodowych rankingach MIT zajmuje pierwsze miejsce wśród uniwersytetów technicznych w świecie (pracuje w nim lub pracowało w sumie 77 Laureatów nagrody Nobla). Wykształcenie w MIT organicznie wiąże głębokie i intensywne akademickie kształcenie z wszechstronnym doświadczeniem w przemyśle i w praktyce. 80% absolwentów MIT pracuje w korporacjach „Fortune 100” ( 100 wiodących, światowych korporacji przemysłowych) lub jako profesorowie w wiodących uniwersytetach świata. Historia TRIZ w MIT zaczyna się od 1994 roku, kiedy to firma „Wynalazcza maszyna” zaczęła prowadzić seminaria z TRIZ dla studentów stadium magisterskiego. W seminaria te włączone były komputerowe programy „Wynalazcza maszyna”.

Stopniowo TRIZ jako program „wynalazczy” zaczęto wykładać dla studentów – doktorantów wydziałów: mechanicznego, chemicznego, budowlanego i innych studiów inżynierskich MIT.

W program wchodził bazowy kurs TRIZ i program komputerowy „TechOptimizer” (Wynalazcza maszyna). Kurs trwał jeden semestr i kończył się zaliczeniem.

W 1996 roku przeprowadzono eksperymentalne badanie efektywności TRIZ. Grupa studentów, która przeszła program TRIZ i grupa studentów, którzy o TRIZ nigdy nie słyszeli, otrzymali do rozwiązania realne przemysłowe zadanie z niemieckiego koncernu Thyssen. Studentom dano 3 godziny na rozwiązanie tego zadania. Studenci wykorzystywali swoją wiedzę i dowolne metody, jakie znali.

Rezultaty eksperymentu wykazały, że studenci korzystający z metod TRIZ wypracowali o 80% idei więcej niż grupa bez znajomości TRIZ i to tylko w sensie ilości idei! Wartość pomysłów wypracowanych dzięki TRIZ – wg opinii ekspertów była o wiele wyższa.

Tylko 24 godziny nauki i program “Wynalazcza maszyna” podwoiły wynalazcze możliwości studentów (przyszłych magistrów)

Od 1999 roku TRIZ jest w MIT wykładany na trzech równoległych poziomach:

  1. Seminaria TRIZ dla studentów – doktorantów i doktorów o specjalnościach badawczych (kursy kategorii 600 i wyższych). Program trwa 32 godziny, kończy się projektem i studenci otrzymują za jego ukończenie 3 punkty kredytowe. Seminaria prowadzi się 4 razy w roku – prowadzi je Centrum Innowacyjnego Projektowania Technologii MIT.
  2. Seminaria dla studentów – doktorantów wydziału Projektowania Ekologicznego (Szkoła Inżynierska). Zachęca się do stosowania metod TRIZ w pracach dyplomowych i do momentu obrony każdy student ma 1 – 2 patenty na wynalazki, co jest liczącym się osiągnięciem nawet w MIT.
  3. Kursy TRIZ jako obieralne w zimowym semestrze (7 tygodni) Kursy organizowane są dla studentów studiów magisterskich I doktoranckich. Studenci otrzymują po 3 punkty kredytowe.
Od 1999 roku ponad 2400 ( podkr. JB) studentów MIT przeszło szkolenie w TRIZ wg różnych programów. Prace doktorskie z wykorzystaniem TRIZ dały w sumie 205 patentów USA, a 14 z nich zostało nagrodzonych “Nagrodą za Innowacyjność MIT”.


Sergei Ikovenko, Dr-Eng, PhD, TRIZ Master

Professor (Adjunct), Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139-4307, USA

Grudzień 7, 2012 r.