BANKI „EFEKTÓW” W TEORII I PRAKTYCE TRIZ
Anna Boratyńska-Sala
15-02-2017
Istnieje kilka dróg prowadzących do nowego rozwiązania problemu technicznego, do opracowania wynalazku. W klasycznym TRIZ (Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) uważa się, że pierwotną...
Banki efektów w TRIZ
Anna Boratyńska-Sala
14-02-2017
1. Efekty fizyczne i chemiczne Działalność wynalazcza nie może pomijać osiągnięć naukowych. To oczywiste. Współczesna „nauka”, to jednak ogrom informacji „nie do ogarnięci...
Algorytm pracy z projektami wynalazczymi
Anna Boratyńska-Sala
14-02-2017
Opracowanie na podstawie artykułu Nikołaja Szpakowskiego, Heleny Nowickiej. Wstęp Dla wszystkich TRIZ-owców, których w Polsce mimo wszystko przybywa, jednym z głównych problem...
TRIZOWSKI „IDEALNY SYSTEM TECHNICZNY” W ZASTOSOWANIU DO ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA
Anna Boratyńska-Sala
14-02-2017
Streszczenie: Przy całej różnorodności organizacji jedna ich cecha jest wspólna: w procesie ewolucji wszystkie przechodzą charakterystyczne etapy rozwoju, podobnie jak systemy techniczne czy bi...
Wykorzystanie potencjału intelektualnego do kreowania innowacyjnych produktów
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
Wstęp O wartości firmy w XXI wieku już nie stanowi jej majątek, a wiedza i kreatywność pracowników. Minęły już czasy kiedy pracownik był tylko siłą roboczą potrzebną do wykonywani...
METODA MODYFIKACJI ALGORYTMU ARIZ DO WYSPECJALIZOWANYCH ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
WSTĘP Do niedawna częstym stereotypem decyzji projakościowej była w zasadzie jedna z dwóch decyzji: lepsze materiały, wyższa dokładność. ...
Nowe elementy Teorii Rozwoju Osobowości Twórczej
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
Wstęp Referat prezentuje w skrócie porównanie propozycji Henryka Altszullera zawartej w bloku TROT, stanowiącym integralny element TRIZ, z polskim dziełem Mirosława Stecewicza - metodą st...
STRATEGIA OPTYMALIZACJI OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE JAKOŚCI
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
Wstęp Coraz silniejsza konkurencja, widoczna również na polskim rynku, skłania wiele firm usługowych i produkcyjnych do poszukiwania rozwiązań organizacyjnych i systemowych, pozwalającyc...
TEORIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI TWÓRCZEJ (TROT) KADR W ORGANIZACJACH
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
Anna Boratyńska-Sala Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska Wstęp O sukcesach gospodarczych krajów rozwiniętych, w tym Polski, decyduje najogólni...
Analiza funkcjonalna przemysłowego lasera do precyzyjnego wycinania detali
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
S.W. Jegorow, L. J. Pustow, A.B. Rożnow Tłum. J. Boratyński Wstęp We współczesnym świecie techniki urządzenia laserowe stosowane są w różnych gałęziach przemysłu. Jednym ...
Efekty psychologiczne
Anna Boratyńska-Sala
12-02-2017
Efekt placebo Efekt Thorsteina Veblena Efekt Blumy Zeigarnik Efekt „zimnego odczytu” Efekt Pigmaliona Efekt Phineasa Taylora Ba...
Pożary w przesyłowych rurociągach gazowych
Anna Boratyńska-Sala
13-02-2017
1. Analiza wstępna W rurociągach gazowych zdarzają się pożary. Jak nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia? Sformułowanie takie oznacza tzw. „innowacyjną sytuację”. Problem m...