Udział w Międzynarodowym Festiwalu CREATIME w Moskwie (Rosja)
Jan Boratyński
16-02-2017
W dniach 07-14.10.2016 odbył się w Moskwie (Rosja) Międzynarodowy Festiwal CREATIME zorganizowany dla uczczenia 90 rocznicy urodzin Henryka Saulowicza Altszullera genialnego inżyniera, pisarza fa...